Säkerheten på en arbetsplats

Det är viktigt att man har koll på säkerheten på en arbetsplats. Vissa har så klart en större riskbenägenhet än andra arbetsplatser och det gäller att man tar reda på hur man bäst anpassar för bästa resultat.

Något som bör finnas på alla arbetsplatser är första hjälpen. Dessa finns i olika storlekar och det gäller att ni skaffar en Förstahjälpen station som passar er arbetsplats. På kontoret så kanske riskerna är färre än på ett verkstadsgolv men att kunna stoppa en smärre blödning, rengöra ett så och sätta ett plåster är något som ska finnas på alla arbetsplatser. Ta ett samtal med ert skyddsombud angående detta och framförallt se till att regelbundet inventera er station för att se om det behöver fyllas på.

Det är också en fördel att ni regelbundet har övningar om något skulle hända. Vid brand exempelvis. Hur ska man bete sig och vad ska man göra vid händelse av brand. Det kan även finnas fördel att personalen får en utbildning i första hjälpen och HLR (Hjärt- och lungräddning). Även om man vid större olyckor ringer 112 det första man gör så kan man rädda liv genom att ha kunskaper inom detta. Så klart så kan man aldrig vara förberedd om något händer. Men har man övat och fått kunskap så är man bättre förberedd än om man inte fått detta.

Vintern innebär snö

Vintern tar ett rejält grepp om vissa delar av vårt avlånga land och på vissa håll så har det vräkt ner mängder med snö. Det ser av förklarliga skäl olika ut i olika delar av landet. Men vi vet att vintern innebär snö, dock i olika mängder.

Denna sön måste tas om hand så våra liv kan fortsätta. Om det snöar mycket under en natt så kan det bli kaos om man inte plogar bort detta från våra vägar och trottoarer. I de flesta fall så kan det vara så att kommunen har upphandlat snöröjning men egna gårdsplaner och uppfarter får man skotta själva.

Bor man i Stockholmsområdet så kan man anlita de som sköter detta och man slipper kämpa med snöskottningen själv. Har man en stor uppfart och parkering så kan detta vara värt hur mycket som helst. Kommer det snö under flera dagar och i omgångar så kan det vara så att även taken behöver skottas för att minska tyngden på taken.

Mindre uppfarter och om man inte har så mycket som behöver skottas så kan det finnas fördel att köpa sig en snöslunga. Även om man bor i södra delarna av vårt land så kan detta vara något som sparar våra ryggar och underlättar borttagningen av den snö som faller. Allt som kan hjälpa till att göra saker och ting enklare ska man använda sig av.

Rätt skydd för rätt tillfälle

Olika yrken kräver mer skyddsutrustning än andra. Dock så gäller det att ha rätt skydd för rätt tillfälle. Som företag så gäller det att man skaffar sig den utrustning som krävs för att kunna utföra allehanda arbeten. Som anställd så ska man inte behöva tjata för att få relevant utrustning utan det ska finnas där då man ska utföra sitt arbete.

Det kan vara fråga om att ha rätt arbetshandskar som är anpassade för det som ska utföras. Dessa går att beställa online i styckevis eller i storpack. Se till att ni har de handskar som finns behöv av för det arbete som ska utföras. Det är viktigt att man kan hämta ut relevant skyddsutrustning och arbetskläder om arbetet kräver detta. Med rätt utrustning så kan man utföra sitt arbete på ett mycket bättre sätt än om man ska vara orolig att man ska skada sig. Så klart så gäller det att se sig för oavsett om man har relevant skyddsutrustning eller inte.

Det är  företagets ansvar att se till så den arbetsmiljön man befinner sig i är så säker så att det går att arbeta. Det gäller att förebygga så inga olyckor händer. Om man som anställd upptäcker något som måste åtgärdas så meddela detta direkt så åtgärda kan göras. Även om ni anser att de skyddskläder och utrustning som ni använder är undermåliga så gäller det att ni tar upp detta så det kan bli en förändring.

Full koll innan grävning

Om ni ska gräva något kring ert hus så gäller det att få full koll innan grävning hur det ser ut med både vatten, avlopp och el så man inte gräver sönder något. Det kan vara förödande att gräva utan att veta var stammar för vattnet går in i huset och var elen är dragen. Ta reda på allt detta är en förutsättnings för att ni ska kunna sätta en grävskopa eller spade förd en delen i jorden.

Det kan finnas förteckning för detta bland de papper som följde med huset då ni köpte det. Kolla upp om detta finns. Om inte så får ni ta hjälp för att lokalisera dessa rör, vatten och avloppsledningar. Rita in på tomtkartan var dessa rör och ledningar befinner sig. Då vet ni till nästa gång ni behöver gräva var de befinner sig och behöver inte at in extern hjälp för att lokalisera dessa. Det kan vara värt att bekosta detta för att få full koll på var avloppet går om det skulle hända något och ni skulle behöva gräva upp för att kunna inspektera.

Att dokumentera vad som finns under jord på er tomt är något som är väldigt värdefullt. Framförallt om ni ska gräva för att bygga ett Attefall. Ni kanske ska dra in vatten och avlopp till den byggnaden och vill veta den närmaste vägen till vatten och avlopp. Det kan också vara så att ni ska gräva för fiber in till huset och måste då få veta var ni kan gräva utan att gräva sönder något.

Marknadsföring

Marknadsföring omfattas av en del olika saker, dels om hur kunderna ska uppfatta ditt företag men marknadsföringen är även till för att bygga relationer till kunder och att skaffa nya kunder. Du bör börja din marknadsföring genom att ta reda på vilken målgrupp du har och även vilka som är dina konkurrenter. Utifrån vad du kommer fram till kan du sedan göra en marknadsföringsplan för ditt företag.

Marknadsföra sig som byggföretag

Oavsett vilket segment som ditt företag tillhör är det viktigt att marknadsföra sitt företag. Utan marknadsföring hittar inte kunderna dig och konkurrenter som har varit aktiva i sin marknadsföring får istället kunderna som skulle kunna vara dina. Det krävs både tid och kunskap för en bra marknadsföring och som tur är finns det proffs inom området så du kan lägga fokus på företagandet. För mer information klicka här.

Fördelar med marknadsföring

Vill du att ditt företag ska växa och utmärka sig från konkurrenterna, så är marknadsföringen en mycket viktigt och nödvändig del. Syftet är att du ska visa att du finns och att du ska fånga kundens intresse för att köpa din produkt eller dina tjänster. Gör aldrig misstaget och tro att du klarar dig och blir framgångsrik utan marknadsföring för det kommer tyvärr inte att ske.

Utrustning som förenklar för företaget

Det gäller som företag att skaffa sig den utrustning, maskiner och verktyg som förenklar för företaget. Det kan vara så att man utför ett arbete fortare och att man då kan ta på sig fler uppdrag. På så sätt tjänar mer pengar till företaget.

I de flesta fall så beror det på vilken verksamhet som företaget bedriver. Det kan vara fråga om specifik utrustning som behöver köpas in för att allt ska gå smidigt och enkelt.  Så klart så vet ni som arbetar inom företaget vad som krävs för att ni ska kunna på ett effektivt sätt arbeta. Prata med ledning och chefer om det är så att ni saknar något som skulle underlätta för er. Då får de ta detta i beaktning och avgöra om det är en investering att satsa på eller om det finns andra likvärdiga maskiner och utrustning som kanske passar lika bra eller kanske till och med ännu bättre.

Ett företag som inte följer med i utvecklingen kommer förmodligen att stagnera. Det är viktigt att hänga med och förnya sig oavsett vad det är frågan om. Det kommer nya moderna maskiner och utrustning som gör att arbetet förenklas. Se till att följa med i den utvecklingen som företag. Räkna med i er budget att ni behöver investera i nya maskiner eller ny utrustning för att vara i framkant som företag.

Ta på sig diverse uppdrag

Som byggföretag och om man arbetar inom marktjänst så kan man få diverse uppdrag och det gäller att man har de maskiner som krävs för att kunna ta på sig diverse uppdrag. Ju bredare man är desto bättre kan det vara för företaget.

Om man får ett uppdrag att asfaltera om en uppfart så gäller det att se till så att den gamla asfalten. Det gäller att man har de verktyg som krävs för detta. Idag så finns det asfaltsfräs som man kan montera på sin grävmaskin och på ett smidigt sätt få bort den gamla asfalten på ett smidigt och effektivt sätt. Även om det inte alltid som det krävs att man har den typen av verktyg så är det gott att ha den när det väl krävs. Den går också att hyra ut till andra företag som har ett behov av en asfaltsfräs.

Att bredda sin marknad med hjälp av diverse maskiner och verktyg är bara att föredra. Har man fler ben att stå på så kan man ta på sig uppdrag som man kanske inte kunnat ta sig an tidigare. Det genererar pengar in i företaget och man får kapital att investera i kanske fler maskiner som man har behov av. På så sätt så säkrar man upp och kan ta på sig mer jobb som ger mer inkomster och kanske kan ytterligare anställa någon som får ett arbete.

Rotation i maskinparken

Som entreprenadföretag så kan det behövas rotation i maskinparken. Vissa maskiner kanske aldrig används utan blir stående och nya maskiner köps in till allehanda arbeten. Det gäller att inte sitta på stora maskiner som inte används utan försöka sälja dessa och köpa in nytt.

Sälj maskiner som inte används

Det gäller att hitta de som har ett intresse och ett behov av stora maskiner. Hos ExpoIndustri så kan du annonsera ut det du vill sälja och nå de som har ett behov av just dina maskiner. Dina annonser blir synliga i både Europa och Sydamerika vilket kan underlätta i försäljningen av dina maskiner. Det är en stor fördel att kunna bli av med delar i er maskinpark som inte ger några inkomster utan bara står och samlar damm. Genom att anlita ExpoIndustri och deras annonsering så får ni en bredare kundkrets och det kan vara lättare att sälja era stora maskiner.

Köp något nytt

När ni blivit av med ett antal maskiner så kan ni börja att titta på vilka maskiner som ert företag har behov av och som kan generera inkomster. Se till att köpa något nytt som ni har användning av och som kan ge er den inkomst som är så välkommen till företaget. Med nya maskiner så kan ni ta på er nya uppdrag som ni kanske inte kunde tidigare. Har ni dessutom sålt en del äldre maskiner så har ni fått in lite kapital till den investering som behövs för nya maskiner. Med nya maskiner så kan ni skapa arbeten som ger er den inkomst som ni behöver för att klara er.

Innan du tar dig an de stora projekten

I en liten entreprenadfirma fyller man ofta ut tiden med mindre projekt. Men emellanåt dyker något betydligt större upp och det kan kännas lockande att acceptera det på en gång. För att inte ta sig vatten över huvudet gäller det dock att stanna till ett ögonblick och verkligen tänka efter.

Har du utrustningen som behövs?

Som entreprenadfirma ska man aldrig hamna i sitsen att ha accepterat ett projekt och bestämt en tidsplan bara för att i sista minuten inse att man saknar en viktig del av utrustningen. Självfallet behöver man inte ha personlig tillgång till absolut allt som krävs. Ska man exempelvis renovera fasaden på en hel byggnad behöver man inte äga en byggställning stor nog för allt, så länge man bara vet var man kan få tag på en och få garanti på att den går att hyra när den behövs går tidsplanen fortfarande att följa.

Har du tillgång till all expertis?

Precis som med utrustningen måste du även ha den expertis som krävs för att utföra alla delar av arbetet. Saknar du någon expertis, som exempelvis behörigheten att arbeta med el, är det bra att veta om någon du skulle kunna rekommendera åt kunden eller ta in dem själv som en underleverantör eller liknande just för den delen av jobbet. Se dock till att göra kunden medveten om detta faktum.

Hamra ut detaljerna med kunden

Det absolut viktigaste i något projekt är att båda parter är överens om vad som ska göras och vilket slutresultat som förväntas. Ju större projektet blir, desto viktigare är det också att verkligen se till att båda parter har förstått varandra helt och hållet. Även små misstag kan bli stora problem i slutändan. Se därför till att ta tiden och verkligen hamra ut detaljerna för hela projektet. Men lämna utrymme för eventuella förändringar beroende på hur delmomenten går.

Försök inte att göra allt själv

Att driva entreprenad betyder att man måste kunna ta på sig en hel del olika projekt och arbeten. Men det finns också en gräns för hur mångsidig man behöver vara. Det är ofta bättre att samarbeta med andra experter.

Att vara en totalentreprenad som kan göra absolut allt i byggnadsväg är naturligtvis något man kan sträva efter. Men ett sådant företag tar tid att bygga upp och kräver en mängd medarbetare. All kunskap under ett och samma tak är alltså inte realistiskt för många firmor idag. Men som sagt behöver det inte vara ett problem.

Redan tidigt i sin karriär bör man se till att nå ut till fackmän med andra expertiser och skapa goda, professionella relationer. På detta sätt kan båda parter rekommendera varandra när de tar sig an jobb som kräver den andras kunskap och utbildning.

Var dock alltid noga med vilka du väljer att samarbeta med. När du rekommenderar dessa företag till kunder kommer deras arbete reflektera tillbaka till dig. Gör de ett bra jobb kommer kunder vara med villig att rekommendera dig till familj och vänner. Att ta tiden och granska andra företag och ta reda på hur deras kunder skulle bedöma deras arbete är tid väl spenderad.