Säkerheten på en arbetsplats

Det är viktigt att man har koll på säkerheten på en arbetsplats. Vissa har så klart en större riskbenägenhet än andra arbetsplatser och det gäller att man tar reda på hur man bäst anpassar för bästa resultat.

Något som bör finnas på alla arbetsplatser är första hjälpen. Dessa finns i olika storlekar och det gäller att ni skaffar en Förstahjälpen station som passar er arbetsplats. På kontoret så kanske riskerna är färre än på ett verkstadsgolv men att kunna stoppa en smärre blödning, rengöra ett så och sätta ett plåster är något som ska finnas på alla arbetsplatser. Ta ett samtal med ert skyddsombud angående detta och framförallt se till att regelbundet inventera er station för att se om det behöver fyllas på.

Det är också en fördel att ni regelbundet har övningar om något skulle hända. Vid brand exempelvis. Hur ska man bete sig och vad ska man göra vid händelse av brand. Det kan även finnas fördel att personalen får en utbildning i första hjälpen och HLR (Hjärt- och lungräddning). Även om man vid större olyckor ringer 112 det första man gör så kan man rädda liv genom att ha kunskaper inom detta. Så klart så kan man aldrig vara förberedd om något händer. Men har man övat och fått kunskap så är man bättre förberedd än om man inte fått detta.

Vintern innebär snö

Vintern tar ett rejält grepp om vissa delar av vårt avlånga land och på vissa håll så har det vräkt ner mängder med snö. Det ser av förklarliga skäl olika ut i olika delar av landet. Men vi vet att vintern innebär snö, dock i olika mängder.

Denna sön måste tas om hand så våra liv kan fortsätta. Om det snöar mycket under en natt så kan det bli kaos om man inte plogar bort detta från våra vägar och trottoarer. I de flesta fall så kan det vara så att kommunen har upphandlat snöröjning men egna gårdsplaner och uppfarter får man skotta själva.

Bor man i Stockholmsområdet så kan man anlita de som sköter detta och man slipper kämpa med snöskottningen själv. Har man en stor uppfart och parkering så kan detta vara värt hur mycket som helst. Kommer det snö under flera dagar och i omgångar så kan det vara så att även taken behöver skottas för att minska tyngden på taken.

Mindre uppfarter och om man inte har så mycket som behöver skottas så kan det finnas fördel att köpa sig en snöslunga. Även om man bor i södra delarna av vårt land så kan detta vara något som sparar våra ryggar och underlättar borttagningen av den snö som faller. Allt som kan hjälpa till att göra saker och ting enklare ska man använda sig av.